Tilslutta organisasjoner

Tilslutta lag og organisasjoner

Løke og Omegn Grendelag samarbeider med 4H, Bygdeungdomslaget (BU) og Vestre Skjee Bygdekvinnelag. Disse organisasjonene benytter Fjellvang til sine medlemsmøter og arrangementer. Vår strategi er at våre samarbeidspartnere blant annet skal ha et fast møtelokale og samlingspunkt innen bygda uten at det skal følge uoverkommelige leieutgifter med.

4H har sine medlemsmøter på Fjellvang og arrangerer høstfesten sin der. De har også andre arrangementer som vollyballtrening og turneringer der.

Bygdeungdomslaget bruker lokalet til ulike aktiviteter som revy, tevlinger og premiærefester.

Vestre Skjee Bygdekvinnelag benytter Fjellvang til sine møter. I tillegg arrangerer de "Åpen dag" rett før Jul hvert år. Det er et julemarked der blant annet bygdas egne hobbyutøvere kan få solgt noe av årets produksjon mens vi får anledning til å skaffe oss fine julegaver.

I tillegg arrangerer de ”Kveldsmat” noen fredager i året. Det er samlende for bygda. Da kommer vi sammen og spiser og får oss en prat på Fjellvang . Bygdekvinnelaget står for mat og drikke.

 

Tilbake til Hovedside