Historikk

Skjee Landbrukslag kjøpte i 1949 eiendommen Rønningen Og satte opp et lite hus som ble benyttet til møtevirksomhet og mindre tilstelninger. Man arbeidet med tanken om å bygge et større hus og i 1958 ble tanken realisert. Da begynte arbeidet med ”Fjellvang”, Utpå våren 1959 kunne de først medlemsmøtet for laget som da hadde skiftet navn til Skjee Bondelag, avholdes. Den offesielle innvielsen ble 7. november 1959. Det lille forsamlingshuset ble flyttet litt syd for Fjellvang og ble kalt ”Nissehuset”. I 1997 ble Skjee Bondelag slått sammen med Arnadal. Bondelaget. For å ivareta Fjellvang og sikre at det fortsatt skulle tjene bygdefolket, ble Løke og Omegn Grendelag stiftet. Da var Fjellvang påbygd en gang mot syd.

Stiftelsesmøtet ble avholdt på Fjellvang torsdag 25/09-97. Da hadde et interimstyre drevet lokalet siden overdragelsen i 96. Styret besto av:

Henry Åge Larsen Leder
Arne Aske Kasserer
Sigvald Kleppan
Mariann Fjellheim Sekretær
Jørn Oddvar Trolsås
Erling Halvorsen

29/09-97 Melding til Brønnøysundregisteret

Grendelaget har utvidet på Fjellvang og tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

 

Tilbake til Hovedsiden